Катедра за вероватноћу и статистику

Мастер академске студије

Статистика, актуарска и финансијска математика

Мастер студије на смеру Статистика, актуарска и финансијска математика постоје од 2006. године. До краја школске 2022/23 године студије је завршило 130 студената. О студијама Мастер студије на овом смеру су конципиране тако да студенти могу бирати предмете у складу са својим досадашњим интересовањима. Поред 4 предмета, студенти имају и обавезну стручну праксу у трајању од 90 сати. Више информација се може видети на посебној страници посвећеној стручној пракси. Мастер рад представља важну обавезу на мастер студијама. Више о процедури пријаве мастер рада, као и о досадашњим одбрањеним мастер радовима на Математичком факултету, може се видети на страници посвећеној мастер радовима. У наставку се налази списак одбрањених мастер радова за које је била задужена Катедра за вероватноћу и статистику.

2008

 • Ана Вељковић Тестирање хипотеза о параметрима нормалне расподеле, Ментор: проф. др Павле Младеновић

2010


2011


2012


2013


2014


2015


2016


2017


2018


2019


2020


2021


2022


2023

 • Андреа Грбић Вредновање азијских опција, Ментор: проф. др Бојана Милошевић
  Награда Математичког института за најбољи мастер рад из математике
 • Дамјан Петровић Моделовање структурног лома у временској серији, Ментор: др Јелена Јоцковић
 • Јелена Стојиљковић Примена модификованог Махалонобисовог растојања на моделе са подацима категоричког типа, Ментор: проф. др Бојана Милошевић
 • Александра Поповић Статистичко моделовање узорчко-последичних веза са применама у банкарству, Ментор: проф. др Бојана Милошевић
 • Лидија Томанић Коксов модел преживљавања, Ментор: проф. др Бојана Милошевић
 • Ана Јовичић Примена бутстрепа у анализи временских серија, Ментор: проф. др Бојана Милошевић
 • Милица Влајчић Гашић Математички аспекти игре на срећу рулет, Ментор: др Јелена Јоцковић
 • Јелена Радојевић Методе за смањење димензије података засноване на анализи главних компоненти, Ментор: проф. др Бојана Милошевић
 • Стефан Малбашић Управљање кредитним ризиком у банкарском сектору Републике Србије примјеном метода статистичког учења, Ментор: проф. др Бојана Милошевић

2024

 • Бојана Ђука Мешавине вишедимензионих нормалних расподела и њихова примена у кластеровању података, Ментор: проф. др Бојана Милошевић
SR